Izpolnili ste 0% te ankete
Pozor: v vašem brskalniku je onemogočeno izvajanje JavaScript-a. Morda ne boste mogli odgovoriti na vsa vprašanja v tej anketi. Preverite nastavitve vašega brskalnika.

Pilotni preizkus programa HeritAccess

Naš projekt je namenjen dostopu do kulture in dediščine na podeželju s pomočjo interaktivne digitalne izkušnje. Ta anketa ocenjuje vaše izkušnje z obiskom in raziskovanjem naše spletne strani projekta ter panoramskih slik in ogledov ter alternativnih zvočnih opisov.
Dobrodošli na ocenjevalnem listu za naš projekt HeritAccess.
Ta anketa vsebuje 10 vprašanj.
Ta anketa je anonimna.

Zapisi o vaših odzivih v anketi ne vsebujejo nobenih identifikacijskih podatkov o vas, razen če je specifično vprašanje od vas tako zahtevalo.

Če ste uporabili identifikacijski žeton za dostop do te ankete, bodite prepričani, da ta žeton ne bo shranjen skupaj z vašimi odgovori. Upravlja se v ločeni bazi podatkov in bo posodobljen le, da bo pokazal, ali ste to raziskavo dokončali ali ne. Ni nobenega načina ujemanja identifikacijskih žetonov z odgovori.