Έχετε συμπληρώσει το 0% αυτού του ερωτηματολογίου
Προσοχή: Η εκτέλεση JavaScript είναι απενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή για αυτόν τον ιστότοπο. Ενδέχεται να μην μπορείτε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις σε αυτήν την έρευνα. Επαληθεύστε τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησής σας.

Πιλοτική δοκιμή HeritAccess

Το έργο μας αφορά την πρόσβαση στον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά σε αγροτικό περιβάλλον μέσω της διαδραστικής ψηφιακής εμπειρίας. Αυτή η έρευνα αξιολογεί την εμπειρία σας από την επίσκεψη και την εξερεύνηση της ιστοσελίδας του έργου μας και των πανοραμικών εικόνων και περιηγήσεων, καθώς και των εναλλακτικών ηχητικών περιγραφών.
Καλώς ήρθατε στο φύλλο αξιολόγησης για το έργο μας HeritAccess.
Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει 10 ερωτήσεις.
Η έρευνα αυτή είναι ανώνυμη.

Οι εγγραφές των απαντήσεων που δίνετε στις ερωτήσεις δεν περιέχουν καμία πληροφορία ταυτοποίησης για εσάς, εκτός και αν μια συγκεκριμένη ερώτηση απαιτεί ρητά τέτοιου είδους πληροφορίες.

Εάν χρησιμοποιήσατε έναν αναγνωριστικό κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την έρευνα, να είστε βέβαιοι ότι αυτός ο κωδικός δεν θα αποθηκευτεί μαζί με τις απαντήσεις σας. Η διαχείρισή του γίνεται σε ξεχωριστή βάση δεδομένων και θα ενημερωθεί μόνο για να υποδείξει εάν ολοκληρώσατε (ή όχι) αυτήν την έρευνα. Δεν υπάρχει τρόπος αντιστοίχισης των κωδικών πρόσβασης ταυτοποίησης με τις απαντήσεις της έρευνας.